Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)

  Share
  avatar
  Việt-MaxF

  Quản Trị Viên
  Quản Trị Viên

  Posts : 57
  Points : 10000249
  Thanked : 7
  Join date : 02/02/2011
   Status Status : ™—♥•†—Ç iµ V … Før²rever—†•♥—™

  [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)

  Bài gửi by Việt-MaxF on Mon Apr 18, 2011 2:00 am

  Thanh level Gamev4
  Spoiler:
  B2:
  Module >points and reputation > Point system


  Module >points and reputation > Reputation > general options


  Module >points and reputation > Reputation > reputation management  B3: Display>>template>>viewtopic_body
  tìm:
  Code:
  <!-- BEGIN profile_field -->
                  {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                  <!-- END profile_field -->
                  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  thay =
  Code:
  <div class="postprofile" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <div style="padding: 2px;"><div style="padding: 3px; border: 1px #3a3a3a dashed;">
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span><br></div>
  hoặc các bạn có thể dán đoạn này vào chỗ nào bạn thích trong view_topic
  Code:
  <div class="postprofile" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
  B4: Display\Color\CSS:
  Code:

  .level_class{
    background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/Status.png) no-repeat;
    display:block;
    margin-bottom:15px;
    font-family:Arial;
    font-weight:bold;
    width:160px;
    height:50px;
    float: right;
  }
  .level_class_legacy{
    background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/Status.png) no-repeat;
    display:block;
    margin-bottom:15px;
    font-family:Arial;
    font-weight:bold;
    width:160px;
    height:50px;
  }
  .lv_tr{
    height:15px;
    text-align:center;
  }
  .lv_td{
    font-size:11px;
    line-height:12px;
    padding:1px 30px 0px 45px;
    font-weight:bold;
  }
  .class_tr{
    height:12px;
    text-align:center;
  }
  .class_td{
    font-size:11px;
    color:#FFFFFF;
    line-height:13px;
    padding-left: 45px;
          padding-bottom: 2px;
    font-weight:bold;
   margin-top: -2px;
  }
  .exp_tr{
    height:7px;
    width:150px;
  }
  .exp_td{
    margin-left:42px;
   margin-top: 3px;
  }
  B5:
  overall_footer dán đoạn này vào cuối
  Code:
  <script src=http://tinhgia3sv.fileave.com/a1_level.js></script>
  Lưu ý: bác nào đang dùng icon trc nick, để tránh việc xung đột với nhau thì thay vì làm Bước 5 (B5), các bác vào chỉnh sửa file js rank icon trc nick như sau:
  tìm trong đó
  Code:
  window.onload = changeImg();
  thay thành:
  Code:

  function changeText3(){
  dir="http://i795.photobucket.com/albums/yy235/tg3sv/a1_imgs/"
  var avatarname="<br>"

  var xperpost="15"
  var xperexp="100"
  var xperreptt="22"
  var xpneeded="1000"
  var maxability="8000"
  var aqname=""
  var aq=[];
  var display=[];
  var level=[];
  var posts=[];
  var repts=[];
  var ability=[];
  var firstchar=[];
  var petvn = new Array()
  petvn[0]=<img src='"+dir+"exp_medal_045.gif'> AMATEUR";
  petvn[1]=<img src='"+dir+"exp_medal_090.gif'> AMATEUR";
  petvn[2]=<img src='"+dir+"exp_medal_135.gif'> KOOL";
  petvn[3]=<img src='"+dir+"exp_medal_180.gif'> KOOL";
  petvn[4]=<img src='"+dir+"exp_medal_225.gif'> GOOD";
  petvn[5]=<img src='"+dir+"exp_medal_270.gif'> GOOD";
  petvn[6]=<img src='"+dir+"exp_medal_315.gif'> PRO";
  petvn[7]=<img src='"+dir+"exp_medal_360.gif'> PRO";
  petvn[8]=<img src='"+dir+"exp_medal_405.gif'> PERFECT";
  petvn[9]=<img src='"+dir+"exp_medal_450.gif'> PERFECT";
  x = document.getElementsByTagName('div')
  for(y=0;y<x.length;y++)
  {
  if(x[y].className == "postprofile"){
  nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
  repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
  ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanks</span>: </span>")[1]);
  var title1=" "
  var levell=[];
  var xp=[];
  var firstchar=[];
  xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/10+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/10)
  level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
  var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
  var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
  if (phansonguyen > 10){(phansonguyen = "10")&&(exp = "99")&&(title1="(Max)")}
  var width=(exp-100)
  var xptogo = "100"
  if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*19+posts[nick]*2+repts[nic])} else {aqname="none"}
  var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*100))
  var width2=(abilityperc-100)
  if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "100")}
  firstchar[nick]=nick.charAt(0);
  aq[nick]="Unknown"
  var attack= Math.floor(xp[nick]/5)
  var defense = Math.floor((xptogo + xp[nick])/20)

  var avatar=[];
  if (phansonguyen==1)
  {avatar[nick]=petvn[0]}
  else if (phansonguyen==2)
  {avatar[nick]=petvn[1]}
  else if (phansonguyen==3)
  {avatar[nick]=petvn[2]}
  else if (phansonguyen==4)
  {avatar[nick]=petvn[3]}
  else if (phansonguyen==5)
  {avatar[nick]=petvn[4]}
  else if (phansonguyen==6)
  {avatar[nick]=petvn[5]}
  else if (phansonguyen==7)
  {avatar[nick]=petvn[6]}
  else if (phansonguyen==8)
  {avatar[nick]=petvn[7]}
  else if (phansonguyen==9)
  {avatar[nick]=petvn[8]}
  else if (phansonguyen==10)
  {avatar[nick]=petvn[9]}
  else {avatar[nick]=petvn[0]}
  expss= "<div class='exp_tr'><div class='exp_td' style='background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/ExpBar.gif) "+width+"px 2px no-repeat;' title='EXP: "+exp+"%'> </div></div>";

  abilityss= "<div class='exp_tr'><div class='exp_td' style='background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/SpBar.gif) "+width2+"px 2px no-repeat;' title='SP: " +xptogo+"/"+maxability+" ("+abilityperc+"%)'> </div></div>";

  stats="<div class='level_class_legacy' style='display: "+aqname+";'><div class='lv_tr'><div class='lv_td'><font color='red' face='Verdana'>"+ phansonguyen +""+title1+"</font></div></div><div class='class_tr'><div class='class_td' valign='top'><font color='yellow'>"+avatar[nick]+"</font></div></div>"+expss+""+abilityss+" "
  x[y].innerHTML +=stats}}
  }
  function start() {changeImg(); changeText3();} window.onload = start();
  DEMO: http://vietclan.chiefs.tv/t2-topic#2
  [b]Viết bởi Huylord ,Sửa bởi Thuan007
  Thanh level classic
  Spoiler:
  Cách làm:


  B1: vào User & Group\profile:
  Profile "Tổng bài gửi" đổi tên thành "Posts"
  "Reputation" đổi tên thành "Thanked"
  sao cho profile phải có đủ 3 mục này:


  B2:
  Module >points and reputation > Point system


  Module >points and reputation > Reputation > general options


  Module >points and reputation > Reputation > reputation management  B3: Display>>template>>viewtopic_body
  các bạn có thể dán đoạn này vào chỗ nào bạn thích trong view_topic
  Code:
  <div class="fmlevel" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
  B4:
  overall_footer dán đoạn này vào cuối
  Code:
  <script src=http://thuan007.googlecode.com/files/FM_level.js></script>
  Lưu ý: bác nào đang dùng icon trc nick, để tránh việc xung đột với nhau thì thay vì làm Bước 4 (B4), các bác vào chỉnh sửa file js rank icon trc nick như sau:

  tìm trong đó
  Code:
  window.onload = changeImg();
  thay thành:
  Code:

  function A1level(){
  dir="http://s832.photobucket.com/albums/zz244/a1tg3/boom/"
  var title2="Hoạt động"
  var xperpost="15"
  var xperexp="100"
  var xperreptt="22"
  var xpneeded="20"
  var maxability="8000"
  var maxstrength=(xpneeded*500)
  var aq=[];
  var level=[];
  var posts=[];
  var repts=[];
  var ability=[];
  var cts=[];
  var firstchar=[];
  var boom = new Array()
  x = document.getElementsByTagName('div')
  for(y=0;y<x.length;y++){
  if(x[y].className == "fmlevel"){
  nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  nict= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  cts[nict]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("pet</span>: </span>")[1]);
  posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
  repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
  ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanked</span>: </span>")[1]);
  if(repts[nic]>=0){var levell=[];
  var xp=[];
  var firstchar=[];
  xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/10+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/10)
  level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
  var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
  var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
  var title1="Level"
  if (phansonguyen > 450){(phansonguyen = "450")&&(exp = "99")&&(title1="Max-Level")}
  var width=(exp-1)
  var xptogo = "100"
  if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*19+posts[nick]*2+repts[nic])}
  var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*100)-2)
  if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "98")}
  var strengthperc = (Math.floor((xp[nick]/maxstrength)*100)-2)
  if(xp[nick] > maxstrength) {(xp[nick]= maxstrength)&&(strengthperc = "98")}
  firstchar[nick]=nick.charAt(0);
  aq[nick]="Unknown"
  var medal=[];
  var i=1;
  while (i>0){
  if (phansonguyen==i){
  boom[i]=<img src='"+dir+"exp_medal_"+i+".gif'>";
  medal[nick]=boom[i];i=0;} else{i++;}
  }
  exppet="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/blue.gif' width='"+width+"%' height='9px'>";
  exppet2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/exp.gif' width='2px' height='9px'>";
  expss= "<div class='expbg'><div class='expbg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #776b6a 1px solid;'>"+exppet+""+exppet2+"</fieldset></div></div>";

  strengthpet="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/orange.gif' width='"+strengthperc+"%' height='9px'>";
  strengthpet2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/hp.gif' width='2px' height='9px'>";
  strengthss= "<div class='strengthbg'><div class='strengthbg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #776b6a 1px solid;'>"+strengthpet+""+strengthpet2+"</fieldset></div></div>";

  abilitypet="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/green.gif' width='"+abilityperc+"%' height='9px'>";
  abilitypet2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/mp.gif' width='2px' height='9px'>";
  abilityss= "<div class='abilitybg'><div class='abilitybg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #776b6a 1px solid;'>"+abilitypet+""+abilitypet2+"</fieldset></div></div>";
  stats="<div align='left'><table cellpadding='0' cellspacing='0' width='170'><tr><td width='150'><br><fieldset style='padding: 5px 7px 3px 5px; border: #776b6a 1px dashed;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 2px;'><div valign='bottom' style='padding: 3px;'><font color='red' style='font-size: 12px'><b> "+title1+": "+ phansonguyen +"  »"+medal[nick]+"«</b></font><br><br><font color='blue' size='1'><b> Kinh nghiệm: "+exp+"%</b></font>"+expss+"<font color='orange' size='1'><b> "+title2+": "+ xp[nick]+" / "+maxstrength+"</b></font>"+strengthss+""+"<font color='green' size='1'><b> Danh vọng: " +xptogo+" / "+maxability+"</b></font>"+abilityss+"</div></fieldset></td></tr></table></div> "
  x[y].innerHTML +=<span class='gensmall'>" + stats} else{x[y].innerHTML +=<font color=red><br><br><b><center>Đã hết points</center></b></font>"}}}
  }
  function start() {changeImg(); A1level();} window.onload = start();
  DEMO: http://prntscr.com/13zhu
  Theo như cách mình làm chỉ cần làm 4 bước là overall_footer dán đoạn này vào cuối
  là ok con bước 5 chỉ là phần chỉnh sửa .is code thôi bạn nhớ phải làm đúng theo từng bước 1234 là ok  Em đẹp không?
  Spoiler:

  avatar
  mrkubot

  Tân Binh
  Tân Binh

  Posts : 7
  Points : 7
  Thanked : 0
  Join date : 26/09/2011
   Status Status : ko bek

  Re: [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)

  Bài gửi by mrkubot on Sat Oct 01, 2011 3:59 am

  em làm dc ... nhưn sao nó hiện tới 2 cái khung level lận pác j` ơi

   Hôm nay: Tue Dec 18, 2018 4:50 pm