Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)

  Việt-MaxF
  Việt-MaxF

  Quản Trị Viên
  Quản Trị Viên

  Posts : 57
  Points : 10000249
  Thanked : 7
  Join date : 02/02/2011
   Status Status : ™—♥•†—Ç iµ V … Før²rever—†•♥—™

  [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)  Empty [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)

  Bài gửi by Việt-MaxF on Mon Apr 18, 2011 2:00 am

  Thanh level Gamev4
  Spoiler:
  B2:
  Module >points and reputation > Point system


  Module >points and reputation > Reputation > general options


  Module >points and reputation > Reputation > reputation management  B3: Display>>template>>viewtopic_body
  tìm:
  Code:
  <!-- BEGIN profile_field -->
                  {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                  <!-- END profile_field -->
                  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  thay =
  Code:
  <div class="postprofile" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <div style="padding: 2px;"><div style="padding: 3px; border: 1px #3a3a3a dashed;">
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span><br></div>
  hoặc các bạn có thể dán đoạn này vào chỗ nào bạn thích trong view_topic
  Code:
  <div class="postprofile" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
  B4: Display\Color\CSS:
  Code:

  .level_class{
    background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/Status.png) no-repeat;
    display:block;
    margin-bottom:15px;
    font-family:Arial;
    font-weight:bold;
    width:160px;
    height:50px;
    float: right;
  }
  .level_class_legacy{
    background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/Status.png) no-repeat;
    display:block;
    margin-bottom:15px;
    font-family:Arial;
    font-weight:bold;
    width:160px;
    height:50px;
  }
  .lv_tr{
    height:15px;
    text-align:center;
  }
  .lv_td{
    font-size:11px;
    line-height:12px;
    padding:1px 30px 0px 45px;
    font-weight:bold;
  }
  .class_tr{
    height:12px;
    text-align:center;
  }
  .class_td{
    font-size:11px;
    color:#FFFFFF;
    line-height:13px;
    padding-left: 45px;
          padding-bottom: 2px;
    font-weight:bold;
   margin-top: -2px;
  }
  .exp_tr{
    height:7px;
    width:150px;
  }
  .exp_td{
    margin-left:42px;
   margin-top: 3px;
  }
  B5:
  overall_footer dán đoạn này vào cuối
  Code:
  <script src=http://tinhgia3sv.fileave.com/a1_level.js></script>
  Lưu ý: bác nào đang dùng icon trc nick, để tránh việc xung đột với nhau thì thay vì làm Bước 5 (B5), các bác vào chỉnh sửa file js rank icon trc nick như sau:
  tìm trong đó
  Code:
  window.onload = changeImg();
  thay thành:
  Code:

  function changeText3(){
  dir="http://i795.photobucket.com/albums/yy235/tg3sv/a1_imgs/"
  var avatarname="<br>"

  var xperpost="15"
  var xperexp="100"
  var xperreptt="22"
  var xpneeded="1000"
  var maxability="8000"
  var aqname=""
  var aq=[];
  var display=[];
  var level=[];
  var posts=[];
  var repts=[];
  var ability=[];
  var firstchar=[];
  var petvn = new Array()
  petvn[0]=<img src='"+dir+"exp_medal_045.gif'> AMATEUR";
  petvn[1]=<img src='"+dir+"exp_medal_090.gif'> AMATEUR";
  petvn[2]=<img src='"+dir+"exp_medal_135.gif'> KOOL";
  petvn[3]=<img src='"+dir+"exp_medal_180.gif'> KOOL";
  petvn[4]=<img src='"+dir+"exp_medal_225.gif'> GOOD";
  petvn[5]=<img src='"+dir+"exp_medal_270.gif'> GOOD";
  petvn[6]=<img src='"+dir+"exp_medal_315.gif'> PRO";
  petvn[7]=<img src='"+dir+"exp_medal_360.gif'> PRO";
  petvn[8]=<img src='"+dir+"exp_medal_405.gif'> PERFECT";
  petvn[9]=<img src='"+dir+"exp_medal_450.gif'> PERFECT";
  x = document.getElementsByTagName('div')
  for(y=0;y<x.length;y++)
  {
  if(x[y].className == "postprofile"){
  nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
  repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
  ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanks</span>: </span>")[1]);
  var title1=" "
  var levell=[];
  var xp=[];
  var firstchar=[];
  xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/10+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/10)
  level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
  var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
  var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
  if (phansonguyen > 10){(phansonguyen = "10")&&(exp = "99")&&(title1="(Max)")}
  var width=(exp-100)
  var xptogo = "100"
  if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*19+posts[nick]*2+repts[nic])} else {aqname="none"}
  var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*100))
  var width2=(abilityperc-100)
  if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "100")}
  firstchar[nick]=nick.charAt(0);
  aq[nick]="Unknown"
  var attack= Math.floor(xp[nick]/5)
  var defense = Math.floor((xptogo + xp[nick])/20)

  var avatar=[];
  if (phansonguyen==1)
  {avatar[nick]=petvn[0]}
  else if (phansonguyen==2)
  {avatar[nick]=petvn[1]}
  else if (phansonguyen==3)
  {avatar[nick]=petvn[2]}
  else if (phansonguyen==4)
  {avatar[nick]=petvn[3]}
  else if (phansonguyen==5)
  {avatar[nick]=petvn[4]}
  else if (phansonguyen==6)
  {avatar[nick]=petvn[5]}
  else if (phansonguyen==7)
  {avatar[nick]=petvn[6]}
  else if (phansonguyen==8)
  {avatar[nick]=petvn[7]}
  else if (phansonguyen==9)
  {avatar[nick]=petvn[8]}
  else if (phansonguyen==10)
  {avatar[nick]=petvn[9]}
  else {avatar[nick]=petvn[0]}
  expss= "<div class='exp_tr'><div class='exp_td' style='background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/ExpBar.gif) "+width+"px 2px no-repeat;' title='EXP: "+exp+"%'> </div></div>";

  abilityss= "<div class='exp_tr'><div class='exp_td' style='background:transparent url(http://yega.game4v.vn/level_class/img/SpBar.gif) "+width2+"px 2px no-repeat;' title='SP: " +xptogo+"/"+maxability+" ("+abilityperc+"%)'> </div></div>";

  stats="<div class='level_class_legacy' style='display: "+aqname+";'><div class='lv_tr'><div class='lv_td'><font color='red' face='Verdana'>"+ phansonguyen +""+title1+"</font></div></div><div class='class_tr'><div class='class_td' valign='top'><font color='yellow'>"+avatar[nick]+"</font></div></div>"+expss+""+abilityss+" "
  x[y].innerHTML +=stats}}
  }
  function start() {changeImg(); changeText3();} window.onload = start();
  DEMO: http://vietclan.chiefs.tv/t2-topic#2
  [b]Viết bởi Huylord ,Sửa bởi Thuan007
  Thanh level classic
  Spoiler:
  Cách làm:


  B1: vào User & Group\profile:
  Profile "Tổng bài gửi" đổi tên thành "Posts"
  "Reputation" đổi tên thành "Thanked"
  sao cho profile phải có đủ 3 mục này:


  B2:
  Module >points and reputation > Point system


  Module >points and reputation > Reputation > general options


  Module >points and reputation > Reputation > reputation management  B3: Display>>template>>viewtopic_body
  các bạn có thể dán đoạn này vào chỗ nào bạn thích trong view_topic
  Code:
  <div class="fmlevel" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
  B4:
  overall_footer dán đoạn này vào cuối
  Code:
  <script src=http://thuan007.googlecode.com/files/FM_level.js></script>
  Lưu ý: bác nào đang dùng icon trc nick, để tránh việc xung đột với nhau thì thay vì làm Bước 4 (B4), các bác vào chỉnh sửa file js rank icon trc nick như sau:

  tìm trong đó
  Code:
  window.onload = changeImg();
  thay thành:
  Code:

  function A1level(){
  dir="http://s832.photobucket.com/albums/zz244/a1tg3/boom/"
  var title2="Hoạt động"
  var xperpost="15"
  var xperexp="100"
  var xperreptt="22"
  var xpneeded="20"
  var maxability="8000"
  var maxstrength=(xpneeded*500)
  var aq=[];
  var level=[];
  var posts=[];
  var repts=[];
  var ability=[];
  var cts=[];
  var firstchar=[];
  var boom = new Array()
  x = document.getElementsByTagName('div')
  for(y=0;y<x.length;y++){
  if(x[y].className == "fmlevel"){
  nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  nict= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
  cts[nict]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("pet</span>: </span>")[1]);
  posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
  repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
  ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanked</span>: </span>")[1]);
  if(repts[nic]>=0){var levell=[];
  var xp=[];
  var firstchar=[];
  xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/10+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/10)
  level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
  var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
  var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
  var title1="Level"
  if (phansonguyen > 450){(phansonguyen = "450")&&(exp = "99")&&(title1="Max-Level")}
  var width=(exp-1)
  var xptogo = "100"
  if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*19+posts[nick]*2+repts[nic])}
  var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*100)-2)
  if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "98")}
  var strengthperc = (Math.floor((xp[nick]/maxstrength)*100)-2)
  if(xp[nick] > maxstrength) {(xp[nick]= maxstrength)&&(strengthperc = "98")}
  firstchar[nick]=nick.charAt(0);
  aq[nick]="Unknown"
  var medal=[];
  var i=1;
  while (i>0){
  if (phansonguyen==i){
  boom[i]=<img src='"+dir+"exp_medal_"+i+".gif'>";
  medal[nick]=boom[i];i=0;} else{i++;}
  }
  exppet="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/blue.gif' width='"+width+"%' height='9px'>";
  exppet2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/exp.gif' width='2px' height='9px'>";
  expss= "<div class='expbg'><div class='expbg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #776b6a 1px solid;'>"+exppet+""+exppet2+"</fieldset></div></div>";

  strengthpet="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/orange.gif' width='"+strengthperc+"%' height='9px'>";
  strengthpet2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/hp.gif' width='2px' height='9px'>";
  strengthss= "<div class='strengthbg'><div class='strengthbg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #776b6a 1px solid;'>"+strengthpet+""+strengthpet2+"</fieldset></div></div>";

  abilitypet="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/green.gif' width='"+abilityperc+"%' height='9px'>";
  abilitypet2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/mp.gif' width='2px' height='9px'>";
  abilityss= "<div class='abilitybg'><div class='abilitybg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #776b6a 1px solid;'>"+abilitypet+""+abilitypet2+"</fieldset></div></div>";
  stats="<div align='left'><table cellpadding='0' cellspacing='0' width='170'><tr><td width='150'><br><fieldset style='padding: 5px 7px 3px 5px; border: #776b6a 1px dashed;-moz-border-radius: 4px; border-radius: 2px;'><div valign='bottom' style='padding: 3px;'><font color='red' style='font-size: 12px'><b> "+title1+": "+ phansonguyen +"  »"+medal[nick]+"«</b></font><br><br><font color='blue' size='1'><b> Kinh nghiệm: "+exp+"%</b></font>"+expss+"<font color='orange' size='1'><b> "+title2+": "+ xp[nick]+" / "+maxstrength+"</b></font>"+strengthss+""+"<font color='green' size='1'><b> Danh vọng: " +xptogo+" / "+maxability+"</b></font>"+abilityss+"</div></fieldset></td></tr></table></div> "
  x[y].innerHTML +=<span class='gensmall'>" + stats} else{x[y].innerHTML +=<font color=red><br><br><b><center>Đã hết points</center></b></font>"}}}
  }
  function start() {changeImg(); A1level();} window.onload = start();
  DEMO: http://prntscr.com/13zhu
  Theo như cách mình làm chỉ cần làm 4 bước là overall_footer dán đoạn này vào cuối
  là ok con bước 5 chỉ là phần chỉnh sửa .is code thôi bạn nhớ phải làm đúng theo từng bước 1234 là ok  Em đẹp không?
  [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)  681918
  Spoiler:

  [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)  22
  mrkubot
  mrkubot

  Tân Binh
  Tân Binh

  Posts : 7
  Points : 7
  Thanked : 0
  Join date : 26/09/2011
   Status Status : ko bek

  [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)  Empty Re: [share] Thanh level cho FM !! (bản mới - up ngay topic này)

  Bài gửi by mrkubot on Sat Oct 01, 2011 3:59 am

  em làm dc ... nhưn sao nó hiện tới 2 cái khung level lận pác j` ơi

   Hôm nay: Sat Oct 24, 2020 11:57 am