Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  lasttopic version2 ;))

  Beeny
  Beeny

  Developer

  Developer

  Posts : 21
  Points : 58
  Thanked : 0
  Join date : 18/04/2011
   Status Status : Beeny

   lasttopic version2 ;)) Empty lasttopic version2 ;))

  Bài gửi by Beeny on Mon Apr 18, 2011 12:33 am

  Lý do chia sẻ : cho mọi ng cùng nghịch lasttopic version2 ;)) 305319 . lasttopic version2 ;)) 462594 *thấy hay nên chia sẻ cho mọi ng, chả giữ được*

  Gọi là ver2 bởi nó k phải là ver1
  Cải tiến : - Phụ: top poster đẹp hơn vì FM vừa cập nhật mod_topposter mà
  - Chính: trên tab last topic có thêm 1 tab bài viết mới của 1 box nữa, tab này là tự cập nhật nhá. Hình lasttopic version2 ;)) 7ef65f75f19a4ac3b7472cd


  Bây h làm
  Trước khi làm hãy xác định diễn đàn mà mình cho lên bài viết mới (diễn đàn chứ ko phải là nhóm chuyên mục)
  VD : mình chọn là "đố vui & trò hay" – *ghi nhớ ,sẽ dùng lasttopic version2 ;)) 462594*
  1. vào ACP>>display>>templates>>QLTT>> overall_header
  Tìm :
  Code:
      <div id="page-body">
                <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
  Thay bằng:
  Code:
                <div id="page-body">
    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
  <tbody>
                              <tr>
                                <td valign="top" width="100%">
                                    <div class="test">
  <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
        <tr valign="top">
          <th height="30"><center>News & Announcements</center></th>
        </tr>
    </thead>
  <tr>
  <td width="100%">
  <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
        <tr valign="top">
  <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3"><div style="margin-bottom: 5px; border: 1px solid #9DB3C5; "><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">Gallery & Others</span></li></ul><embed src="http://ahs4ever.org/forum/vietvbb/topx/focus.swf" wmode="opaque" FlashVars="config=5|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000&bcastr_flie=http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh110.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh210.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh310.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh410.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh510.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh810.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh710.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/anh610.jpg|http://img18.imageshack.us/img18/5038/23745672.gif&bcastr_link=http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Mt-thi-cp-ba/Mt-thi-cp-ba-cat_c5.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Show-nh-hu-cp-3/Show-nh-hu-cp-3-cat_c6.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-lien-hoan/nh-lien-hoan-cat_c4.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-i-chi-bach-khoa/nh-i-chi-bach-khoa-cat_c3.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Mt-thi-cp-ba/Mt-thi-cp-ba-cat_c5.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/Show-nh-hu-cp-3/Show-nh-hu-cp-3-cat_c6.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-lien-hoan/nh-lien-hoan-cat_c4.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/gallery/nh-i-chi-bach-khoa/nh-i-chi-bach-khoa-cat_c3.htm|http://a1tinhgia3.co.cc/forum-f2/&bcastr_title=Ngày còn đi học!! |Ảnh của A1 khi đã là sv nè, hot nhé!!|Ảnh liên hoan cuối cấp đây!!|Ảnh tùm lum|Năm tháng cũ|Ảnh hậu cấp 3|Liên hoan|Ảnh đi chơi ở bách khoa nè|Đuổi hình bắt chữ & menu="false" quality="high" width="100%" height="150" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></div></td></tr>
  <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
  {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

  </td></tr></table>

  </div>
                                </td>
      </tr><tr>
                              <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
  <script type="text/javascript">
  var tooltip=function(){
    var id = 'tt';
    var top = 7;
    var left = 3;
    var maxw = 300;
    var speed = 10;
    var timer = 20;
    var endalpha = 90;
    var alpha = 0;
    var tt,t,c,b,h;
    var ie = document.all ? true : false;
    return{
        show:function(v,w){
          if(tt == null){
              tt = document.createElement('div');
              tt.setAttribute('id',id);
              t = document.createElement('div');
              t.setAttribute('id',id + 'top');
              c = document.createElement('div');
              c.setAttribute('id',id + 'cont');
              b = document.createElement('div');
              b.setAttribute('id',id + 'bot');
              tt.appendChild(t);
              tt.appendChild(c);
              tt.appendChild(b);
              document.body.appendChild(tt);
              tt.style.opacity = 0;
              tt.style.filter = 'alpha(opacity=0)';
              document.onmousemove = this.pos;
          }
          tt.style.display = 'block';
          c.innerHTML = v;
          tt.style.width = w ? w + 'px' : 'auto';
          if(!w && ie){
              t.style.display = 'none';
              b.style.display = 'none';
              tt.style.width = tt.offsetWidth;
              t.style.display = 'block';
              b.style.display = 'block';
          }
          if(tt.offsetWidth > maxw){tt.style.width = maxw + 'px'}
          h = parseInt(tt.offsetHeight) + top;
          clearInterval(tt.timer);
          tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(1)},timer);
        },
        pos:function(e){
          var u = ie ? event.clientY + document.documentElement.scrollTop : e.pageY;
          var l = ie ? event.clientX + document.documentElement.scrollLeft : e.pageX;
          tt.style.top = (u - h) + 'px';
          tt.style.left = (l + left) + 'px';
        },
        fade:function(d){
          var a = alpha;
          if((a != endalpha && d == 1) || (a != 0 && d == -1)){
              var i = speed;
              if(endalpha - a < speed && d == 1){
                i = endalpha - a;
              }else if(alpha < speed && d == -1){
                i = a;
              }
              alpha = a + (i * d);
              tt.style.opacity = alpha * .01;
              tt.style.filter = 'alpha(opacity=' + alpha + ')';
          }else{
              clearInterval(tt.timer);
              if(d == -1){tt.style.display = 'none'}
          }
        },
        hide:function(){
          clearInterval(tt.timer);
          tt.timer = setInterval(function(){tooltip.fade(-1)},timer);
        }
    };
  }();

  </script>       
  2. vào ACP>>display>>template>>portal
  -mod_new :
  thay toàn bộ bằng code
  Code:
   <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/list.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/listbg.gif"><!-- BEGIN post_row --><a onmouseover="tooltip.show('<b>Tiêu đề:</b> <font color=#4cff48>{post_row.TITLE}</font><br> <b>Thời gian:</b> <font color=#ded800>{post_row.TIME}</font><br><b>Trả lời:</b> <font color=#48f7ff> {post_row.REPLIES} lượt trả lời cho bài này</font>');" onmouseout="tooltip.hide();" href="{post_row.U_VIEW_COMMENTS}"><b><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{post_row.TITLE}</font></b></a>
  <br><!-- END post_row --></td><td></td><td style="border-top: 0px none; padding-top: 0px; line-height: 20px; background: #fff url(http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/listbg.gif) repeat 0px 0px;" align="right" width="20%"><!-- BEGIN post_row --><a onmouseover="tooltip.show('<span>Tác giả</span>');" onmouseout="tooltip.hide();" href="{post_row.U_VIEW_COMMENTS}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img src="http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/mem.gif" height="13" />{post_row.POSTER}  </font></a>
  <br><!-- END post_row --></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
  <div class="Page" style="padding-top: 8px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i832.photobucket.com/albums/zz244/a1tg3/list.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i832.photobucket.com/albums/zz244/a1tg3/listbg.gif">
  <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br>
  <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br>
  <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br>
  <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong 1 tuần</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br>
   <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br>
    <A href=http://a1tinhgia3.co.cc/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br>
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
   <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style><script type="text/javascript">var persistclose = 0<!--
   Vị trí-->var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script>

  </div>
  </td>

  - mod_recent_topic thay toàn bộ thành:
  Code:
   </td></tr></table></td>
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px" width="100%">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://tinhgia3sv.fileave.com/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;"><!--
  tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a><a>Tab mới</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
   nội dung tabs --><div style="height:407px; width:100%" class="Pages">

  <div class="Page" style="padding-top: 8px;"><!-- BEGIN classical_row -->
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/list.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/listbg.gif" width="80%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a onmouseover="tooltip.show('<b>Tiêu đề:</b> <font color=#4cff48>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br> <b>Thời gian:</b> <font color=#ded800>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');" onmouseout="tooltip.hide();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a>
  <br><!-- END recent_topic_row --></td><td></td><td style="border-top: 0px none; padding: 2px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://vnpet.com/forum/vietvbb/topx/listbg.gif" width="20%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a onmouseover="tooltip.show('<span>Click để xem profile của thành viên này !</span>');" onmouseout="tooltip.hide();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img src="http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/mem.gif" height="13" />{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}  </font></a>
  <br><!-- END recent_topic_row --></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  <!-- END classical_row -->

  </div>
  <div class="Page" style="padding-top: 8px;">
  <table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>
  Ctrl + F tìm "tab mới" thay thành tên diễn đàn mà ban đầu ghi nhớ - nếu ko nhớ đọc lại skull

  -mod_topposter thay =
  Code:
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
          <select name="mylist"><option value="/#"><b>Top posters</b>
  </option></select></span></li></ul><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/list.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24" height="200"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/image/listbg.gif"><!-- BEGIN POSTER --><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font><br><!-- END POSTER --></td></tr></table></div></div></td>
   
  </table><tr>
       
  3. ACP>>module>>forum widgets
  Thiết lập như hình :

  Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize
   lasttopic version2 ;)) 2cf7427ec31f476ca4fbd75
  Chưa xong:
  Vào lasttopic version2 ;)) 205702 của recent_topic :
  Number of recent topics : ghi 20
  Activate the recent topics scrolling : không

  Vào lasttopic version2 ;)) 205702 của News:
  Number of news : ghi 20
  Board of the news : chọn tên diễn đàn mà cho lên bài viết mới
  4. ACP>> color>> css thêm
  Code:
   #text {margin:50px auto; width:500px}
  .hotspot {color:#900; padding-bottom:1px; border-bottom:1px dotted #900; cursor:pointer}
  #tt {position:absolute; display:block; background:url(http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/tt_left.gif) top left no-repeat}
  #tttop {display:block; height:5px; margin-left:5px; background:url(http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/tt_top.gif) top right no-repeat; overflow:hidden}
  #ttcont {display:block; padding:2px 12px 3px 7px; margin-left:5px; background:#666; color:#FFF}
  #ttbot {display:block; height:5px; margin-left:5px; background:url(http://i1036.photobucket.com/albums/a449/a1tinhgia3/tt_bottom.gif) top right no-repeat; overflow:hidden}

  .tabs { margin: 0; padding: 0;}
  .tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 9px; background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
  .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
  .tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
  .mainbox { background: #FFF;margin-bottom: 0px; padding: 1px;}
  .mainbox table { width: 100%; }
  Demo : http://a1tinhgia3.co.cc/index.htm
  Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize
   lasttopic version2 ;)) 159578
  Lý do hide: - Cho nhiều ng cùng biết , đỡ phải hỏi . vì vậy đừng hỏi mình là tại sao phải reply lasttopic version2 ;)) 197615

  up lại toàn bộ link ảnh. nếu một ngày nào đó link die thì ...

  Eagle8x: Để tránh spam bài tiếp tục, bỏ hide nhé.
  luom
  luom

  Gà con
  Gà con

  Posts : 3
  Points : 3
  Thanked : 0
  Join date : 18/04/2011
   Status Status : luom

   lasttopic version2 ;)) Empty Re: lasttopic version2 ;))

  Bài gửi by luom on Mon Apr 18, 2011 12:56 am

  thanks

   Hôm nay: Sat Oct 24, 2020 11:45 am