Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  Việt hoá resize ảnh nè

  Dr.Thanh
  Dr.Thanh

  Tân Binh
  Tân Binh

  Posts : 6
  Points : 12
  Thanked : 0
  Join date : 18/04/2011
   Status Status : Dr.Thanh

   Việt hoá resize ảnh nè Empty Việt hoá resize ảnh nè

  Bài gửi by Dr.Thanh on Mon Apr 18, 2011 12:14 am

  Vào viewtopic_body:
  Tìm:

  Code:
  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  ....
  ....
  <!-- END switch_image_resize -->

  Thay bằng:
  Code:
  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(function(){
    $('.post-entry .entry-content img').not('.signature_div img').css('display','none');
  });
  $(window).load(function(){
      $('.post-entry .entry-content img').not('.signature_div img').each(function(){
        if ( ( $(this).width() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 ) || ( $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} && {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} != 0 ) ) {
          $(this).before(document.createElement('div')).prev().click(function(){
              return false;
          }).addClass('resizebox').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_border clearfix').append(document.createElement('div')).children().addClass('resize_content clearfix').append(document.createElement('a')).children().addClass('enlarge').attr('href', '#').text('Phóng to').click(function(){
              $(this).parent().parent().parent().next().css('display','none').attr('resizeWidth', $(this).parent().parent().parent().next().width()).width('');
              $(this).parent().parent().parent().next().width($(this).parent().parent().parent().next().width() > $(this).closest('.entry-content').width()?'100%':'').css('max-width','100%').css('display','inline');
              $(this).css('display','none').next('a.resize').css('display','inline-block');
              $(this).parent().parent().parent().width($(this).parent().parent().parent().next().width());
              return false;
          }).parent().append(document.createElement('a')).children().next().addClass('resize').attr('href','#').text('Thu nhỏ').click(function(){
              $(this).parent().parent().parent().next().width(parseInt($(this).parent().parent().parent().next().attr('resizeWidth'))).removeAttr('resizeWidth');
              $(this).css('display','none').prev('a.enlarge').css('display','inline-block');
              $(this).parent().parent().parent().width('').width($(this).parent().parent().parent().next().width());
              return false;
          }).parent().append(document.createElement('div')).children('a.resize').next().addClass('resize_filler').text(' ').parent().append(document.createElement('a')).children('div.resize_filler').next().addClass('fullsize').attr('href','#').click(function(){
              window.open('/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).parent().parent().parent().next().attr('src')));
              return false;
          }).attr('target', '_blank').text('Xem ảnh gốc');
          if ($(this).width() > ($('html').attr('dir') != 'rtl' ? $(this).closest('.entry-content').width() - $(this).prev().offset().left + $(this).closest('.entry-content').offset().left : $(this).prev().width() + $(this).prev().offset().left - $(this).closest('.entry-content').offset().left)){
              $(this).prev().find('a.fullsize').attr('href','/viewimage.forum?u=' + encodeURIComponent($(this).attr('src'))).css('display', 'inline-block');
          }
          $(this).width($(this).width() * ( ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} != 0 && ( {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} == 0 || $(this).width() / $(this).height() > {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} ) ) ? {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH} / $(this).width() : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} / $(this).height() ) ).prev().width($(this).width());
        }
    }).css('display', 'inline');
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

   Hôm nay: Sat Oct 24, 2020 11:43 am