Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  [Chia sẻ] Lasttopic C3Z

  so1
  so1

  Binh Nhì
  Binh Nhì

  Posts : 18
  Points : 52
  Thanked : 1
  Join date : 10/02/2011
   Status Status : Sống Để Yêu

  [Chia sẻ] Lasttopic C3Z Empty [Chia sẻ] Lasttopic C3Z

  Bài gửi by so1 on Sun Apr 17, 2011 10:59 pm

  Một câu đơn giản " Thích thì xài, không thích đừng spam "

  index_body

  Code:

  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                                              <!-- END giefmod_index1 -->

  Mod New

  Code:
  <table style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;border-spacing:2px" cellpadding="6" border="0" width="100%" align="center"><tr><td nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><span style="cursor: pointer;" onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP - CLICK !!</font><br>Chỉ dành cho thành viên có 50 bài viết trở lên ...');" onmouseout="hidetip();" class='c3luvmes'><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/tdyt210.png" /><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/tdyt_s10.png" /></span></td><td width="100%" style="background: #fff url(http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/master10.gif);color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="25" direction="left" truespeed="truespeed">

  <!-- BEGIN post_row -->
  <span style="margin-left:0px" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b>{post_row.POSTER}nhắn với <span style="color:#FF009A;font-weight:bold">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none"><div>{post_row.POSTER} gửi vào lúc {post_row.TIME}</div></div></span>: <span class="lovemes">{post_row.TEXT}</span><span style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END post_row --></marquee></td></tr></table>

  <div style='display:none'><div id='c3_luvmes' style='padding:10px; overflow:hidden'><form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);" enctype="multipart/form-data"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td width="12%" nowrap="nowrap"><span class="gen"><b>Gửi đến :</b></span></td><td width="88%"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="60%" ><input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></td><td width="40%"><a onmouseover="showtip('Chèn emoticon vào thông điệp');" onmouseout="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px" href="#c3z_emo"><b>Dùng emoticon</b></a></td><td align="right" width="40"><input onclick="lovemess_c3z(this.form.elements['subject']);exec_refresh();" class="mainoption gen" style="padding:0px; margin:0px" type="submit" name="post" value=" Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" /></td></tr></table></td></tr><tr><td valign="top" nowrap="nowrap"><span class="gen"><b>Lời nhắn :</b></span><br></td><td valign="top"><textarea class="gen" id="c3z_lovemess" class="post" style="width:100%;height:110px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td></tr><tr><td></td><td align="center"><div id="emo4mes" style="display:none; width:100%; height:auto;margin-top:6px"></div></td></tr></table><input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="72" /></form></div></div></b></div></div>
  mod_recent_topics

  Code:
  <td width="100%" valign="top" class="alt1" style="padding:0"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="2" style="text-align:right;padding-right:5px;height:46px!important;" width="100%" class="thead"><span style="float:left">    12 bài gửi mới nhất</span>Người gửi cuối  </td></tr><tr><td style="background: transparent url(http://i337.photobucket.com/albums/n395/kalenv1/4r/ads/list.gif) no-repeat;" width="23"><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="24" height="1" /></td><td style="line-height:18px; background: transparent url(http://i337.photobucket.com/albums/n395/kalenv1/4r/ads/listbg.gif) repeat" width="100%" valign="top">

  <!-- BEGIN classical_row -->
  <!-- BEGIN recent_topic_row -->
  <table class="c3zonee" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height:20px"><tr><td width="76%" nowrap="nowrap"><div style="font-size:11px;font-weight:bold"><a onmouseover="showtip('<b>Tiêu đề:</b> <font color=#FF6FAB>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br> <b>Thời gian:</b> <font color=#AFFFD0>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></div></td><td width="20%" align="right" nowrap="nowrap"><div style="font-size:11px;font-weight:bold"><!-- BEGIN switch_poster --><a onmouseover="showtip('<b>Click để xem profile của thành viên này !</b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a><!-- END switch_poster --></div></td></tr></table>
  <!-- END recent_topic_row --><!-- END classical_row -->
  </td></tr></tbody></table></td></tr></table></div>  </div><div style="padding:8px 0"></div><table class="" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><center><td class="c3vid" align="center" border="0" valign="top" width="25%"><fieldset><legend>Country Strong (2010)</legend><a rel="clip" onmouseover="showtip('Click để xem clip');" onmouseout="hidetip();" class="c3utb1" href="http://www.loitamsu.tk/t89-topic" title="Họp lớp 2011"><img alt="All's Well Ends Well (2011) 720p Blu-ray DTS x264-WiKi-Tối cường Hỷ Sự" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRU4yo0w5A15VZ_qGZ66VvAK4nJ1_8f-v4rp2-HyTmoCXQhWOrf" class="cover_1" border="0"></a><br><img src="http://mchattonsadlerfuneralchapels.com/images/video_icon_sm.png" class="inlineimg" border="0"> <a href="http://www.loitamsu.tk/t89-topic">xem bài viết</a></fieldset></td><td class="c3vid" align="center" border="0" valign="top" width="25%"><fieldset><legend>Luật Chơi Công Bằng</legend><a rel="clip" onmouseover="showtip('Click để xem clip');" onmouseout="hidetip();" class="c3utb1" href="http://www.loitamsu.tk/t87-topic" title="Liên hoan cuối năm"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCcj7XzOzrLgoZJxWme34AtsK-s5gvHut1lUpGzNykke5vblYJ" /></a><br><img src="http://mchattonsadlerfuneralchapels.com/images/video_icon_sm.png" class="inlineimg" border="0"> <a href="http://www.loitamsu.tk/t87-topic" title="Liên hoan cuối năm">xem bài viết</a></fieldset></td><td class="c3vid" align="center" border="0" valign="top" width="25%"><fieldset><legend>The Warrior's Way 2011 </legend><a rel="clip" onmouseover="showtip('Click để xem clip');" onmouseout="hidetip();" class="c3utb1" href="http://www.loitamsu.tk/t90-topic" title="Phỏng vấn trước thi tốt nghiệp"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrLXn6wNfu5bTZ3OtdETO688gduOhSLeBJZ1a5ZxQNw29WOM-zKA" /></a><br><img src="http://mchattonsadlerfuneralchapels.com/images/video_icon_sm.png" class="inlineimg" border="0"> <a href="http://www.loitamsu.tk/t90-topic" title="Phỏng vấn trước thi tốt nghiệp">xem bài viết</a></fieldset></td></center></tr><tr></tr></tbody></table></b><div align="center"><div class=notewarning><b><b><span style="color:#102070"><strong>HieuKen_2010</strong></span></b> có <b><a href="/privmsg?folder=inbox">0</b> tin nhắn chưa đọc.</a><br><a href="/f3-/">Hướng dẫn thành viên mới</a><div style="float:right"><a href="/topic-t3213.htm#20683">Hướng dẫn, hỏi đáp, skin <span style="color:red">Forumotion</span> ...</a></div></b></div></div><hr width="80%"><div align="center" class="c3zzz"><b>Diễn đàn hiển thị tốt nhất trên <a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-3.0.10&os=win&lang=en-US" onmouseover="showtip('Tải Firefox ..!');" onmouseout="hidetip();" target="_blank"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/ff10.png" /></a> và <a href="http://www.google.com/chrome?hl=vi" onmouseover="showtip('Tải Google Chrome ..!');" onmouseout="hidetip();" target="_blank"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/gc10.png" /></a> với độ phân giải 1024x768 trở lên.<br />Phát hiện lỗi trong diễn đàn vui lòng <a href="/contact.forum"><span onmouseover="showtip('Vui lòng click vào đây và điền đầy đủ vào mỗi mục nhé !');" onmouseout="hidetip();">liên hệ admin</span></a> !!<!--[if IE 6]><div><img src=&quot;http://rlv.zcache.com/i_trash_ie6_mousepad-p144578556214396128td22_210.jpg&quot; /><br />Bạn đang sử dụng trình duyệt IE6 - Click để tải trình duyệt tốt hơn:<br /><a target=&quot;new&quot; href=&quot;http://www.download.com.vn/timkiem/IE+8/index.aspx&quot;><img src=&quot;http://i32.servimg.com/u/f32/09/02/12/09/ie810.png&quot; /></a><a target=&quot;new&quot; href=&quot;http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5.5&amp;os=win&amp;lang=vi&quot;><img src=&quot;http://i62.servimg.com/u/f62/11/22/70/40/fmfire10.png&quot; /></a><a target=&quot;new&quot; href=&quot;http://www.google.com/chrome&quot;><img src=&quot;http://i62.servimg.com/u/f62/11/22/70/40/fmchro10.png&quot; /></a><a target=&quot;new&quot; href=&quot;http://www.opera.com/download/&quot;><img src=&quot;http://i62.servimg.com/u/f62/11/22/70/40/fmoper10.png&quot; /></a></div><![endif]--></div><style>#cboxCurrent {display:none!important}</style><div style='display:none'><div id="c3newmes"><div align="center" valign="middle" style="padding:10px"><a href="/privmsg?folder=inbox"><img src="http://lh3.ggpht.com/_mhC7pAmx2i4/TADw2CkCgfI/AAAAAAAAAYg/6I38HlIDf2w/s800/icon2.png" /><br>Bạn có <font color="red">0</font> tin nhắn mới ...<br>Click vào đây để kiểm tra hộp thư !</a></div></div></td></tr>  mod_top_posters


  Code:
  <div style="padding:10px"></div><div style="display:block; height:292px!important; overflow:hidden; padding:0px; margin:0px;  border-bottom: 1px solid #ccc"><table width="100%" style="padding:0px; margin:0px; border: 1px solid #ccc"><tr><td class="alt2" style="display:block; width:180px!important; overflow:hidden; padding:0px; margin:0px" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="2" class="thead" style="height:46px!important">    Top posters</td></tr><tr><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i337.photobucket.com/albums/n395/kalenv1/4r/ads/list.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/empty.gif" width="24" /></td><td nowrap="nowrap" style="width:154px!important; border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background: transparent url(http://i337.photobucket.com/albums/n395/kalenv1/4r/ads/listbg.gif) repeat">
              <!-- BEGIN POSTER -->
  <div style="display:block; height:20px; overflow:hidden; line-height:18px;" onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" class="smallfont"><div style="display:none">{POSTER.NB_POSTS}</div>{POSTER.NAME}<span class="gensmall" style="white-space:nowrap;">{POSTER.BARRE}</span></div>
              <!-- END POSTER -->
  </td></tr><tr><td align="center" valign="bottom" colspan="2"><form action="/g24-group" method="post"><input class="c3zotion" onmouseover="showtip('Tham gia nhóm FMadmin ...');" onmouseout="hidetip();" onclick="exec_refresh(); alert('Tham gia thành công ! Vui lòng chờ duyệt ^^');" class="mainoption" name="joingroup" value="Tham gia nhóm FM" type="submit"></form><br /></td></tr></table></td><!--
   <div> Copyright c3zone.net</div></tr></table></div>c3z forum</table>-->
  luom
  luom

  Gà con
  Gà con

  Posts : 3
  Points : 3
  Thanked : 0
  Join date : 18/04/2011
   Status Status : luom

  [Chia sẻ] Lasttopic C3Z Empty Re: [Chia sẻ] Lasttopic C3Z

  Bài gửi by luom on Mon Apr 18, 2011 12:58 am

  thu

   Hôm nay: Sat Oct 24, 2020 11:37 am