Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  Viewtopic Body Ngang Có thanh tài sản vị trí đẹp

  Nhoc No1
  Nhoc No1

  Tân Binh
  Tân Binh

  Posts : 8
  Points : 25
  Thanked : 1
  Join date : 10/02/2011
   Status Status : Sống Để Yêu

  Viewtopic Body Ngang Có thanh tài sản vị trí đẹp Empty Viewtopic Body Ngang Có thanh tài sản vị trí đẹp

  Bài gửi by Nhoc No1 on Sun Apr 17, 2011 9:36 pm

  Đây la Viewtopic body đã được post trong Viewtopic Body Ngang Có thanh tài sản vị trí đẹp 930734. Mình đã thêm phần tài sản ở vĩ trí đẹp . Hốt !!!!!!.
  Demo :
  Code:
  http://www.club4teen.tk/t26-topic#66

  Copy tất cả vào Viewtopic body nhé :
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
          addthis_close();
        }
    });
  });
  //]]>
  </script>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="{postrow.displayed.RANK_IMAGE}0">    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
          <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authpost -->
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>
   
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
          <span class="gensmall bold">
   
        <a class="" name="zm_share" type="text" title="Chia sẻ lên Zing Me"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/zing10.png"></a>
      <script src="http://wb.me.zing.vn/index.php?wb=LINK&t=js&c=share_button" type="text/javascript"></script>

  <!-- AddThis Button BEGIN -->
  <div class="addthis_toolbox addthis_default_style">
  <a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=kenh8zone" class="addthis_button_compact">Chia sẻ bài viết</a>
  <span class="addthis_separator">|</span>
  <a class="addthis_button_preferred_1"></a>
  <a class="addthis_button_preferred_2"></a>
  <a class="addthis_button_preferred_3"></a>
  <a class="addthis_button_preferred_4"></a>
  </div>
  <script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_clickback":true};</script>
  <script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=kenh8zone"></script>
  <!-- AddThis Button END -->              |
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
              </script>
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- social bookmarking links -->
   
   
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" class="tborder" align="center">
   
    </table>
  <!-- / social bookmarking links -->


  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
    <tr align="right">
        <td class="tcat" colspan="2" height="30">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="9%" class="noprint"> </td>
                <td align="center" class="t-title">
                    <h1 class="cattitle"><font color=white> {TOPIC_TITLE}</font></h1>
                </td>
                <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>


    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
        <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
  <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->

  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

  alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>        <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" style="background-image: url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/userin11.gif);">
  <if condition="{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}"><tr>

      <td colspan="4" align="right">
      <table>
        <tr>
          <td width="53"></td>
          <td width="30"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/blast_11.png" width="30" height="56"></td>
          <td class="blast" width="670" height="56"><div align="center"> {postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</div></td>
        </tr>
      </table>

      </td>
    </tr></if>    <tr class="post">
        <td class="row1" valign="top" width="100%">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
  <td background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg" align="center" width="20%">
  <span class="postdetails poster-profile">
   <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_010.png"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_011.png"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_012.png"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_013.png">
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_015.png"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_016.png"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_017.png"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/thtx_018.png"></td>
  </table>
  </td>

  <td background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_11.jpg" width="80%">
  <table width="100%">          <tr>       
          <td align="left" width="20%">          </td>
          <span class="bigusername"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong> <table style="FILTER: glow(color=blue, strength=8)"><center><img src="http://i954.photobucket.com/albums/ae27/tuyetson10/Skin%20xanhTG/lastpo10.gif"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} <img src="http://i954.photobucket.com/albums/ae27/tuyetson10/Skin%20xanhTG/lastpo10.gif"></center> </table></strong></span>

          <span class="smallfont">
       
              <center>{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</center>
  </p>
    </span></td>

          <!-- / sig -->
    <td align="center" width="50%" background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg">

       
     

  <!-- sig -->
              <div>
                  <fieldset><legend><left><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/mem11.gif" border="0"><b>Cấp bậc thành viên</b></legend> </left>
              <br/>
  <span style='font-size:7pt; color:gray'>Danh vọng:<br>{postrow.displayed.POSTER_POSTS}%/1000%</span><br/>
  <div style='width:120px;align:center'>
  <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
  <tr>
  <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
  <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/orange.gif' width='"{postrow.displayed.POSTER_POSTS}"%' height='9' alt='' /></td>
  <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <span style='font-size:7pt; color:gray'>Tài năng:{postrow.displayed.POSTER_AGE}%/100%

  <div style='width:120px;align:center'>
  <table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
  <tr>
  <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_left.gif' alt='' /></td>
  <td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/green.gif' width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height='9' alt='' /><img src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
  <td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='http://narfam.net/forum/styles/Narfam1/misc/level/img_right.gif' alt='' /></td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <br/>
  </fieldset></div>
          <!-- / sig -->


  <div><fieldset><legend><left><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/icon2310.gif" border="0"> <b>Liên lạc</b></legend> </left><div>


  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

  {postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}

  </div></fieldset></div>


  </td>
                              <td width="40%" background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg">  <span class="smallfont">
   <td align="center" width="50%" background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg">
  <td width="100%" align="right" background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/thach_10.jpg"><P align="right">
                <table width="150">
  <tr><td>
      <fieldset><legend><left><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/admin11.gif" border="0"><b>Thông tin thành viên</b></legend> </left>
         
  <span class="smallfont">
                           
         
  <!-- BEGIN profile_field -->

             
  <div class="khung">
   » <strong>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</strong> {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}  {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>

              <!-- END profile_field -->
   

   » <strong>Hiện giờ đang: </strong> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}

           
  </p>
  </td>
  </div>
  </table>

  </fieldset></div>

  </span>
       
  </td>
                          </tr></table>

        </td>


          </tr>
          <tr>
        <td valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
  <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr><td width="718" background="http://i68.servimg.com/u/f68/15/78/09/06/untitl13.png" height="24"> </td></tr></tbody></table>


         
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/luu10.gif" valign="top" colspan="2">


  <span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
                <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td valign="middle" nowrap="nowrap">
             
                <script type="text/javascript"><!--
                if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

  navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                    document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
                } else {
                    document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

  style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
                }
                //-->
                </script>
                <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
                </td>
              </tr>
          </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2" class="hr">
                    <hr />
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/luu10.gif" valign="top" colspan="2">

  <!-- google_ad_section_start --><tr>
  <td background="http://i455.photobucket.com/albums/qq272/chanpin/20-11/bg_fflist-1.gif" valign="top" colspan="2">   
    <span class="postbody">
    <!-- google_ad_section_start -->
    <div align="left">
    <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <tr>

  </tr>

  <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_10.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_11.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_12.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_13.gif">
  <img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_14.gif"></td>
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

  <br> <div class="postbody">
                    {postrow.displayed.MESSAGE}
                    </div></div>
  </td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_15.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_16.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_17.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_18.gif"></td>

  </tr>
  <tr>

  </tr>
  </table>
    </div>
  <br/>
  <p align="center">
    <!-- google_ad_section_end -->

  <!-- sig -->
  <div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03">
  </div></div></div>

  <div class="sig"><div style="width:100%;">
            <div>
  <fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3"<legend class="signtop">  <fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài Sản của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
  <span style='font-size:7pt; color:gray'>{postrow.displayed.POSTER_RPG}</span><br/>
  <span style=width:100;height:30;text-align:center;color:#000000;filter:glow(color=#000000)><font color="#CC3300">Chữ ký của <b>thành viên</b></span></font> <strong></strong></span></strong></legend><div style="overflow: auto; max-height: 200px;"><div align="center">

  <div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">{postrow.displayed.SIGNATURE} </div></div><!--
   show inventory --></fieldset></span><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
       
                  </div>

              </div>
          </div>

  <div class="sig_05"><div class="sig_04"><div class="sig_06">
  </div></div></div>
        <!-- / sig -->  <div align="right" width="100%">

          {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  <br> <!-- BEGIN switch_vote_active -->   

                      <!-- BEGIN switch_vote -->
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="_blank"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/post_t10.gif"></a>
                      <!-- END switch_vote --><br>
  <b><font color=red>Số lượt Thanks trong bài viết:</font></b> <b><font color=#000000>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
    <!-- END switch_vote_active --></div>

          <div style="margin-top: 10px" align="right">
          </div>
          <div align="right"><div align="right" width="100%">
   </td>
  </tr></p>


          </table>


                </td>
    </tr>
    </table>


    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr></table>

    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->

  <!-- next / previous links -->

   


    <div class="smallfont" align="center">

        <strong>«</strong>

          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">Ðề Tài Trước</a>

          |

          <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">Ðề Tài Kế</a>

        <strong>»</strong>

    </div>

  <!-- / next / previous links -->

  <br><br>

    <!-- BEGIN no_post -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="center">
        <td colspan="2" height="28">
          <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr></table>
    <!-- END no_post -->
   

  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

    <thead>

        <tr>

          <td class="tcat" colspan="2">

              <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('quickreply');"><img id="collapseimg_quickreply" src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/collap11.gif" alt="" border="0" /></a>

              Trả lời nhanh

          </td>


    </tr>
  </table>


  <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a name="quickreply"></a>
          {QUICK_REPLY_FORM}

          <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
   
     

  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
     
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->
        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
          <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
          <span class="gensmall"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
  </table>
  </form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
  {S_TOPIC_ADMIN}

          <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
              <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
              <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
  {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
          </form>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END viewtopic_bottom -->

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>

   Hôm nay: Sat Oct 24, 2020 11:20 am