Diễn đàn share thủ thuật code hay shin

  [Chia sẻ] Lasttopic C3Z

  Share
  so1
  so1

  Binh Nhì
  Binh Nhì

  Posts : 18
  Points : 52
  Thanked : 1
  Join date : 10/02/2011
   Status Status : Sống Để Yêu

  [Chia sẻ] Lasttopic C3Z

  Bài gửi by so1 on Sun Apr 17, 2011 10:59 pm

  Một câu đơn giản " Thích thì xài, không thích đừng spam "

  index_body

  Code:

  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                                              <!-- END giefmod_index1 -->

  Mod New

  Code:
  <table style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;border-spacing:2px" cellpadding="6" border="0" width="100%" align="center"><tr><td nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><span style="cursor: pointer;" onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP - CLICK !!</font><br>Chỉ dành cho thành viên có 50 bài viết trở lên ...');" onmouseout="hidetip();" class='c3luvmes'><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/tdyt210.png" /><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/tdyt_s10.png" /></span></td><td width="100%" style="background: #fff url(http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/master10.gif);color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="25" direction="left" truespeed="truespeed">

  <!-- BEGIN post_row -->
  <span style="margin-left:0px" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b>{post_row.POSTER}nhắn với <span style="color:#FF009A;font-weight:bold">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none"><div>{post_row.POSTER} gửi vào lúc {post_row.TIME}</div></div></span>: <span class="lovemes">{post_row.TEXT}</span><span style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END post_row --></marquee></td></tr></table>

  <div style='display:none'><div id='c3_luvmes' style='padding:10px; overflow:hidden'><form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);" enctype="multipart/form-data"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td width="12%" nowrap="nowrap"><span class="gen"><b>Gửi đến :</b></span></td><td width="88%"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="60%" ><input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></td><td width="40%"><a onmouseover="showtip('Chèn emoticon vào thông điệp');" onmouseout="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px" href="#c3z_emo"><b>Dùng emoticon</b></a></td><td align="right" width="40"><input onclick="lovemess_c3z(this.form.elements['subject']);exec_refresh();" class="mainoption gen" style="padding:0px; margin:0px" type="submit" name="post" value=" Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" /></td></tr></table></td></tr><tr><td valign="top" nowrap="nowrap"><span class="gen"><b>Lời nhắn :</b></span><br></td><td valign="top"><textarea class="gen" id="c3z_lovemess" class="post" style="width:100%;height:110px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td></tr><tr><td></td><td align="center"><div id="emo4mes" style="display:none; width:100%; height:auto;margin-top:6px"></div></td></tr></table><input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="72" /></form></div></div></b></div></div>
  mod_recent_topics

  Code:
  <td width="100%" valign="top" class="alt1" style="padding:0"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="2" style="text-align:right;padding-right:5px;height:46px!important;" width="100%" class="thead"><span style="float:left">    12 bài gửi mới nhất</span>Người gửi cuối  </td></tr><tr><td style="background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;" width="23"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" height="1" /></td><td style="line-height:18px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat" width="100%" valign="top">

  <!-- BEGIN classical_row -->
  <!-- BEGIN recent_topic_row -->
  <table class="c3zonee" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height:20px"><tr><td width="76%" nowrap="nowrap"><div style="font-size:11px;font-weight:bold"><a onmouseover="showtip('<b>Tiêu đề:</b> <font color=#FF6FAB>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br> <b>Thời gian:</b> <font color=#AFFFD0>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></div></td><td width="20%" align="right" nowrap="nowrap"><div style="font-size:11px;font-weight:bold"><!-- BEGIN switch_poster --><a onmouseover="showtip('<b>Click để xem profile của thành viên này !</b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a><!-- END switch_poster --></div></td></tr></table>
  <!-- END recent_topic_row --><!-- END classical_row -->
  </td></tr></tbody></table></td></tr></table></div>  </div><div style="padding:8px 0"></div><table class="" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><center><td class="c3vid" align="center" border="0" valign="top" width="25%"><fieldset><legend>Country Strong (2010)</legend><a rel="clip" onmouseover="showtip('Click để xem clip');" onmouseout="hidetip();" class="c3utb1" href="http://www.loitamsu.tk/t89-topic" title="Họp lớp 2011"><img alt="All's Well Ends Well (2011) 720p Blu-ray DTS x264-WiKi-Tối cường Hỷ Sự" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRU4yo0w5A15VZ_qGZ66VvAK4nJ1_8f-v4rp2-HyTmoCXQhWOrf" class="cover_1" border="0"></a><br><img src="http://mchattonsadlerfuneralchapels.com/images/video_icon_sm.png" class="inlineimg" border="0"> <a href="http://www.loitamsu.tk/t89-topic">xem bài viết</a></fieldset></td><td class="c3vid" align="center" border="0" valign="top" width="25%"><fieldset><legend>Luật Chơi Công Bằng</legend><a rel="clip" onmouseover="showtip('Click để xem clip');" onmouseout="hidetip();" class="c3utb1" href="http://www.loitamsu.tk/t87-topic" title="Liên hoan cuối năm"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCcj7XzOzrLgoZJxWme34AtsK-s5gvHut1lUpGzNykke5vblYJ" /></a><br><img src="http://mchattonsadlerfuneralchapels.com/images/video_icon_sm.png" class="inlineimg" border="0"> <a href="http://www.loitamsu.tk/t87-topic" title="Liên hoan cuối năm">xem bài viết</a></fieldset></td><td class="c3vid" align="center" border="0" valign="top" width="25%"><fieldset><legend>The Warrior's Way 2011 </legend><a rel="clip" onmouseover="showtip('Click để xem clip');" onmouseout="hidetip();" class="c3utb1" href="http://www.loitamsu.tk/t90-topic" title="Phỏng vấn trước thi tốt nghiệp"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrLXn6wNfu5bTZ3OtdETO688gduOhSLeBJZ1a5ZxQNw29WOM-zKA" /></a><br><img src="http://mchattonsadlerfuneralchapels.com/images/video_icon_sm.png" class="inlineimg" border="0"> <a href="http://www.loitamsu.tk/t90-topic" title="Phỏng vấn trước thi tốt nghiệp">xem bài viết</a></fieldset></td></center></tr><tr></tr></tbody></table></b><div align="center"><div class=notewarning><b><b><span style="color:#102070"><strong>HieuKen_2010</strong></span></b> có <b><a href="/privmsg?folder=inbox">0</b> tin nhắn chưa đọc.</a><br><a href="/f3-/">Hướng dẫn thành viên mới</a><div style="float:right"><a href="/topic-t3213.htm#20683">Hướng dẫn, hỏi đáp, skin <span style="color:red">Forumotion</span> ...</a></div></b></div></div><hr width="80%"><div align="center" class="c3zzz"><b>Diễn đàn hiển thị tốt nhất trên <a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-3.0.10&os=win&lang=en-US" onmouseover="showtip('Tải Firefox ..!');" onmouseout="hidetip();" target="_blank"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/ff10.png" /></a> và <a href="http://www.google.com/chrome?hl=vi" onmouseover="showtip('Tải Google Chrome ..!');" onmouseout="hidetip();" target="_blank"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/gc10.png" /></a> với độ phân giải 1024x768 trở lên.<br />Phát hiện lỗi trong diễn đàn vui lòng <a href="/contact.forum"><span onmouseover="showtip('Vui lòng click vào đây và điền đầy đủ vào mỗi mục nhé !');" onmouseout="hidetip();">liên hệ admin</span></a> !!<!--[if IE 6]><div><img src=&quot;http://rlv.zcache.com/i_trash_ie6_mousepad-p144578556214396128td22_210.jpg&quot; /><br />Bạn đang sử dụng trình duyệt IE6 - Click để tải trình duyệt tốt hơn:<br /><a target=&quot;new&quot; href=&quot;http://www.download.com.vn/timkiem/IE+8/index.aspx&quot;><img src=&quot;http://i32.servimg.com/u/f32/09/02/12/09/ie810.png&quot; /></a><a target=&quot;new&quot; href=&quot;http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5.5&amp;os=win&amp;lang=vi&quot;><img src=&quot;http://i62.servimg.com/u/f62/11/22/70/40/fmfire10.png&quot; /></a><a target=&quot;new&quot; href=&quot;http://www.google.com/chrome&quot;><img src=&quot;http://i62.servimg.com/u/f62/11/22/70/40/fmchro10.png&quot; /></a><a target=&quot;new&quot; href=&quot;http://www.opera.com/download/&quot;><img src=&quot;http://i62.servimg.com/u/f62/11/22/70/40/fmoper10.png&quot; /></a></div><![endif]--></div><style>#cboxCurrent {display:none!important}</style><div style='display:none'><div id="c3newmes"><div align="center" valign="middle" style="padding:10px"><a href="/privmsg?folder=inbox"><img src="http://lh3.ggpht.com/_mhC7pAmx2i4/TADw2CkCgfI/AAAAAAAAAYg/6I38HlIDf2w/s800/icon2.png" /><br>Bạn có <font color="red">0</font> tin nhắn mới ...<br>Click vào đây để kiểm tra hộp thư !</a></div></div></td></tr>  mod_top_posters


  Code:
  <div style="padding:10px"></div><div style="display:block; height:292px!important; overflow:hidden; padding:0px; margin:0px;  border-bottom: 1px solid #ccc"><table width="100%" style="padding:0px; margin:0px; border: 1px solid #ccc"><tr><td class="alt2" style="display:block; width:180px!important; overflow:hidden; padding:0px; margin:0px" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="2" class="thead" style="height:46px!important">    Top posters</td></tr><tr><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif" width="24" /></td><td nowrap="nowrap" style="width:154px!important; border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat">
              <!-- BEGIN POSTER -->
  <div style="display:block; height:20px; overflow:hidden; line-height:18px;" onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" class="smallfont"><div style="display:none">{POSTER.NB_POSTS}</div>{POSTER.NAME}<span class="gensmall" style="white-space:nowrap;">{POSTER.BARRE}</span></div>
              <!-- END POSTER -->
  </td></tr><tr><td align="center" valign="bottom" colspan="2"><form action="/g24-group" method="post"><input class="c3zotion" onmouseover="showtip('Tham gia nhóm FMadmin ...');" onmouseout="hidetip();" onclick="exec_refresh(); alert('Tham gia thành công ! Vui lòng chờ duyệt ^^');" class="mainoption" name="joingroup" value="Tham gia nhóm FM" type="submit"></form><br /></td></tr></table></td><!--
   <div> Copyright c3zone.net</div></tr></table></div>c3z forum</table>-->
  luom
  luom

  Gà con
  Gà con

  Posts : 3
  Points : 3
  Thanked : 0
  Join date : 18/04/2011
   Status Status : luom

  Re: [Chia sẻ] Lasttopic C3Z

  Bài gửi by luom on Mon Apr 18, 2011 12:58 am

  thu

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 11:06 am